بررسی کد خطای ماشین لباسشویی ال جی

 کدهای خطای لباسشویی ال جی

در این مقاله قصد داریم تا ارورها و کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی را با هم مرور کنیم. با استفاده از این کد خطاها:

 • شما به عنوان کاربر ماشین لباسشویی ال جی می توانید خطاهای دستگاه خود را بدانید.
 • در صورت لزوم و امکان این خطاها را در منزل رفع عیب کنید.
 • همچنین در صورت نیاز اطلاعات درستی به تعمیرکار لباسشویی بدهید.

در ادامه به بررسی ارور لباسشویی ال جی در مدل های مختلف آن پرداخته و همچنین روش های رفع عیب این دستگاه را نیز مرور می نماییم.

کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407
ارور علت ارور
 CL قفل کودک بنا به دلیلی گیر کرده است.

رفع عیب ارور CL لباسشویی ال جی:

 • ق کودک لباسشویی را یک بار باز و بسته کنید.
 • 3 ثانیه دکمه قفل کودک را نگه دارید.

کد خطای OE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
OE اشکالی بر سر راه تخلیه آب وجود دارد.

رفع عیب ارور OE لباسشویی ال جی :

 • لوله خروجی را چک کنید.
 • پمپ تخلیه را هم بررسی کنید.
 • اگر چیزی در پمپ گیر کرده است آن را خارج نمایید.

کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
IE در زمان معمول، آن مقداری از آب گیری که لازم است، انجام نشده است.

رفع عیب ارور IE لباسشویی ال جی :

 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.
 • شیر ورودی جریان آب را چک کنید.

کد خطای DE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
DE درب لباسشویی باز است.

رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی :

 • درب ماشین لباسشویی را یک بار باز و بسته کنید.
 • ممکن است اشکال از میکروسوییچ درب باشد.

کد خطای UE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
UE وضعیت قرار گیری دستگاه شما بالانس نیست.

رفع عیب ارور UE لباسشویی ال جی:

 • عدم توازن در قرارگیری را رفع کنید.
 • پایه ماشین لباسشویی را تراز کنید.

کد خطای SE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
SE موتور دستگاه دچار ایراد شده است.

 

 • موتور را بررسی نمایید.
 • این کار را بهتر است به تعمیرکار متخصص تعمیرات لباسشویی الجی بسپارید.

کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
CE احتمالا در موتور اتصال کوتاه وجود دارد.

رفع عیب ارور CE لباسشویی ال جی :

 • برد موتور را باز و تعمیر کنید.
 • تعمیرات برد را بهتر است به یک متخصص بسپارید.

کد خطای LE لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
LE کارکرد موتور دچار اشکال شده است.

رفع عیب ارور LE ماشین لباسشویی ال جی:

 • موتور ماشین لباسشویی باید توسط تعمیرکار بررسی شود.
 • احتمال زیاد تاخو موتور دچار مشکل شده و باید تعویض شود.

کد خطای FE لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
FE لباسشویی بیش از اندازه ای که لازم است آب گیری کرده است.

رفع عیب ارور FE لباسشویی ال جی :

 • آب اضافی را از طریق خروجی خارج کنید.
 • هیدروستات را چک کنید.
 • در صورت نیاز لازم است هیدروستات تنظیم شود.

کد خطای TE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
TE دمای آب ، بیش از مقدار مجاز است .

رفع عیب ارور TE لباسشویی ال جی:

 • ترموستات ماشین باید تعمیر یا تعویض شود.
 • المنت را نیز بررسی نمایید.
 • در صورت داشتن سنسور حرارتی، سنسور نیز لازم است بررسی و تعویض شود.

کد خطای PE لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
PE اشکالی در هیدروستات وجود دارد.

رفع عیب ارور PE ماشین لباسشویی ال جی:

 • میکروسوییچ آن را باز و تعمیر کنید.
 • هیدروستات لازم است تعویض شود.

کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل  wm-w,407

ارور علت ارور
IE اشکالی در سیستم ورودی آب وجود دارد.

رفع عیب ارور IE لباسشویی ال جی:

 • لوله ورودی آب را از نظر پیچ خوردن و انسداد بررسی کنید.
 • شیر ورودی جریان آب را چک کنید.

کد خطای CE ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-721n

ارور علت ارور
CE جریان ورودی به مدار الکتریکی موتور، بیش از حد مجاز است.

رفع عیب ارور CE لباسشویی ال جی:

 • دو شاخه ماشین لباسشویی را از برق بکشید و بعد از گذشت ده ثانیه مجددا آن را به برق بزنید.
 • اگر در منطقه سکونت شما نوسان برق زیاد است توصیه میکنیم حتما لباسشویی را به ترانزیستور متصل کنید.

کد خطای CD لباسشویی ال جی مدل wm-721n

ارور علت ارور
CD لباس ها خشک شده اند و فرآیند خنک شدن دارد صورت می گیرد.

رفع عیب ارور CD ماشین لباسشویی ال جی:

 • دکمه Pause را که فشار دهید، این ارور رفع می شود.

کد خطای CL ماشین لباسشویی ال جی مدل wm-721n در  کدهای خطای لباسشویی ال جی

ارور علت ارور
CL قفل کودک فعال شده است.

رفع عیب ارور CL ماشین لباسشویی ال جی:

 • دستتان را روی قفل کودک بگذارید و برای مدت سه ثانیه آن را فشار دهید تا غیر فعال شود.

پیشنهاد ما: نمایندگی لباسشویی ال جی

کد خطای DE لباسشویی ال جی مدل wm-721n

ارور علت ارور
DE لباسشویی نمی تواند برای شروع به کار ، درب خودش را قفل کند.

رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:

 • اگر که درب کج شده است یا قفل آن خراب شده است ، اقدام به تعمیر آن بکنید.
 • ماشین را هم آن قدر پر نکنید که در آن به زور بسته شود.

کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل wm-721n

ارور علت ارور
IE آب نمی تواند به میزان کافی در داخل لباسشویی پر شود.

رفع عیب ارور IE ماشین لباسشویی ال جی:

 • فیلتر ورودی ، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.
 • شیر برقی نیز لازم است بررسی شود.

کد خطای IE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s

ارور علت ارور
IE آب ورودی جریان کافی را ندارد.

رفع عیب خطای IE ماشین لباسشویی ال جی:

 • برد کنترل الکترونیکی را بررسی کنید.
 • فیلتر ورودی ، شلنگ ورودی آب و شیر آب را از نظر بسته نبودن چک کنید.
 • مطمئن شوید فشار آب شهری به حد کافی باشد.

کد خطای UE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s در  کدهای خطای لباسشویی ال جی

ارور علت ارور
ue وضعیت قرار گیری دستگاه شما بالانس نیست.

رفع عیب ارور  ue لباسشویی ال جی:

 • عدم توازنی که در قرارگیری ماشین لباسشویی وجود دارد را رفع کنید.
 • پایه های لباسشویی را تراز کنید.

کد خطای OE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s

ارور علت ارور
OE تخلیه آب دچار اشکال شده است.

رفع عیب لباسشویی ال جی:

 • پمپ تخلیه را بررسی کنید و ایراد آن را رفع نمایید.
 • در صورتی که چیزی در پمپ تخلیه گیر کرده است خارج نمایید.

کد خطای FE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s در  کدهای خطای لباسشویی ال جی

ارور علت ارور
FE آب محفظه لباسشویی سر ریز شده است.

رفع عیب ارور FE ماشین لباسشویی ال جی:

 • شیر برقی ورودی آب را چک بکنید و به هیدروستات هم نگاهی بیاندازید.

کد خطای PE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s در  کدهای خطای لباسشویی ال جی

ارور علت ارور
PE سطح آب بالاتر از حد مجاز قرار گرفته است.

رفع عیب ارور PEلباسشویی ال جی:

 • میکروسوییچ و سنسور حساس به فشار سطح آب را چک کنید.
 • هیدروستات را بررسی نمایید.

 

پیشنهاد ما: رفع ارور لباسشویی

کد خطای DE ماشین لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s

ارور علت ارور
DE اشکالی در سنسور هیتر رخ داده است.

رفع عیب ارور DE لباسشویی ال جی:

 • المنت های حرارتی مربوط به کنترل دمای دیگ را تعمیر کنید.

کد خطای LE لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s

ارور علت ارور
LE موتور قفل کرده است.

رفع عیب ارور LE لباسشویی ال جی:

 • اجزای موتور باید باز شده و تعمیر شود.

کد خطای PF لباسشویی ال جی مدل  wm-b124s

ارور علت ارور
PF خطایی در سیستم برق رسانی لباسشویی رخ داده است.

رفع عیب ارور PF ماشین لباسشویی ال جی:

 • برد کنترل الکترونیکی را چک کنید.
 • اتصالات لباسشویی را بررسی کنید.

چگونه برای برطرف کردن کد آلارم ماشین لباسشویی ال جی در منزل اقدام کنیم؟

ماشین لباسشویی ال جی دارای سیستم خاصی است که می تواند مشکلات داخلی دستگاه را به صورت کد ارور بر روی نمایشگر خود نشان دهد. هریک از ارورها و کدهای خطای ماشین لباسشویی ال جی دارای معنای خاصی هستند و نقص فنی اجزای مختلف دستگاه را نشان می دهند. برطرف نکردن این خطاها و ارورهای جزئی می تواند منجر به خرابی دستگاه و ایجاد مشکلات بزرگتری برای آن شود. به همین دلیل اولین اقدام مصرف کنندگان تشخیص کد هشدار ماشین لباسشویی ال جی و دنبال کردن راهکارهای رفع ارور مورد نظر در منزل است.

البته باید توجه داشته باشید که در مواردی بدون داشتن اطلاعات فنی ممکن است آسیب جدی به ماشین لباسشویی شما وارد کند. چنانچه پس از بررسی اخطار ماشین لباسشویی ال جی خود متوجه شدید که خطا مربوط به بروز ایراد در بخش های اصلی است، باید بدانید که بدون دانش تخصصی قادر به رفع آن نیستید و باید حتما از فرد متخصص در این زمینه کمک بگیرید.

نتیجه گیری از مقاله رفع ارور لباسشویی ال جی

نتیجه گیری از رفع ارور لباسشویی ال جی به شرح زیر می باشد:

 • با استفاده از این خطاها شما خودتان می توانید تعمیرکار دستگاه خود باشید
 • هرگز بعد از بروز این ارور ها دستگاه را دوباره راه اندازی نکنید.
 • برای تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی می توانید از خدمات تعمیرات در محل آی پی امداد کمک بگیرید.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟
نظری بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *